Gelişen ve karmaşıklaşan toplumsal yaşamın güvenlik ihtiyacını çok arttırdığı bilinen ve sürekli tekrarlanan bir gerçektir. Öte yandan her alanda mucizeler yaratan Elektronik ve Bilgisayar sanayisinin Güvenlik alanında da birçok ürün yarattığı yine iyi bilinen bir durumdur. Ancak her boyuttaki işletmenin, riskleri ve tehdit algılamaları farklılıklar göstermekte ve dolayısı ile güvenlik ihtiyaçları da aynı olmamaktadır. Böyle olduğu içindir ki her işletmenin kendine özgü yapısının, risklerinin ve beklentilerinin iyi analiz edilerek, güvenlikle ilgili gereksinimlerinin tam olarak tespit edilmesi her türden sistem çözümünde yaşamsal önem ve öncelik taşımaktadır.

Bu analizin ardından, gelişen Güvenlik sektörünün sunduğu çok geniş ürün yelpazesi sayesinde ihtiyaçlara en uygun çözüm sistemlerinin bulunması ve uygulanması mümkün olacaktır. Üstelik bu sistemler, büyüyen işletmelerin ve binaların yönetimi ve denetimi açısından da önemli kolaylıklar sunacaktır. ARİSAK Güvenlik olarak adlandırılan ve yeni gelişen bu bütünsel yaklaşımın Türkiye’deki öncülerindendir.

ARİSAK Güvenlik, Güvenlik Mühendisliği yaklaşımı ile konuyu sadece Araç Takip Sistemleri, CCTV, Access veya Yangın Sistemi vb sistemlerin kurulumundan  çok ötesinde yeni, farklı ve bütünsel bir bakış acısı ile ele almaktadır. Bu bakış açısında ürünler (Kameralar, detektörler, vb) tasarlanan sistemde sadece belli görevleri yerine getiren birer ekipmandırlar, daha fazlası değil. Aslolan tesis edilen çeşitli ürünlerin entegre bir şekilde bir bütün halinde çalışması ve amaçlanan güvenliği, isletme denetimini ve verimliliği sağlamasıdır.

2004 Yılında kurulmuş olan Arisak Güvenlik, kuruluşundan itibaren hızlı bir gelişme göstermiş, geçmişten gelen tecrübesi, dinamik kadrosu, referansları ve memnun müşterileri ile Elektronik Güvenlik Sektörünün önde gelen Proje Taahhüt Şirketlerinden biri olmuştur.

Arisak Güvenlik, ileri teknoloji ve yoğun mühendislik bilgisi isteyen ve Türkiye’ de örnek teşkil eden pek çok entegre güvenlik sistemine imza atmıştır.

Keşif ve Projelendirme , Alanlarında Uzman ve deneyimli kadromuz ile tüm ihtiyaçlarınıza size özel çözümler sunarız

Şartname inceleme ve hazırlama  teknik şartnamelerin ve teknik şartname yerine kullanılacak dokümanların hazırlanması, onaylanması ve uygulanma aşamasında kontrol ilişkin usulleri kapsar.

Montaj devreye alma , keşif ve projelendirilen sistemlerin deneyimli kadromuz ile hizmete sunulması.

Teknik Destek ve Periyodik Bakım ,uygulanan veya uygulanmış projelerin kontrolu ve stabilize çalışması için özel çözümler


Her ihtiyaçalarınıza özel profesyonel çözümler ..


Kalite Politikamız

Elektronik Güvenlik Sektörünün önde gelen Proje taahhüt Şirketlerinden biri olan ARİSAK GÜVENLİK YÖNETİMİ olarak aşağıdaki noktaları olmazsa olmaz KALİTE KRİTERLERLERİMİZ olarak belirledik:

  • Her Projede müşterilerimize değer katarken kendimizin de yeni şeyler öğrenerek sürekli öğrenen bir organizasyon olmak ve verimliliğimizi arttırmak,
  • Proje bazlı değil, müşteri bazlı düşünerek uzun soluklu, kalıcı müşteri ilişkileri kurmak,
  • Müşterilerin beklentilerine tamamıyla karşılık verebilmek için firmamızın teknik yeterliliği gerek donanım, gerekse insan kaynakları olarak arttırmak,
  • Hizmetlerin zamanında sürekli artan bir kalite anlayışında verilmesini sağlayarak müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak,
  • Ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere ve etik kurallara uygun olarak çalışmak,
  • Düzenli eğitimlerle insan kaynaklarına yatırım yapmak ve hizmet kalitesini tüm firma olarak sahiplenmek, bu şekilde çalışan bağlılığını arttırmak,
  • Kalite sistemini sürekli iyileştirmek.